ypourgeio

facebook 1 facebook 1facebook 1

ypourgeio

facebook 1 facebook 1facebook 1

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Προκήρυξη διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρονικού & διάφορου εξοπλισμού για το έργο «Ενίσχυση του Εθνικού Μηχανισμού Αναφοράς για την Προστασία Θυμάτων Εμπορίας Ανθρώπων (ΕΜΑ)

Προκήρυξη διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρονικού & διάφορου εξοπλισμού για το έργο «Ενίσχυση του Εθνικού Μηχανισμού Αναφοράς για την Προστασία Θυμάτων Εμπορίας Ανθρώπων (ΕΜΑ) ΟΠΣ 5009756 & ΣΑΕ 2017ΣΕ73420000

 ΛΗΞΗ: 26-2-2019 και ώρα 13:00 π.μ.

 

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας