ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης προσφοράς για την ανάδειξη α[1]ναδόχου, για την διοργάνωση συνεδρίου, που συμπεριλαμβάνεται στο υποέργο 6, με τίτλο «Διοργάνωση συνεδρίου», της Πράξης «Ενίσχυση του Εθνικού Μηχανισμού Αναφοράς για την Προστασία Θυμάτων Εμπορίας Ανθρώπων», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5009756. CPV 79950000-8.

 

ΑΔΑ-ΑΔΑΜ_ΠΡΟΣΚΛ.ΣΥΝ.ΕΜΑ.pdf

 

 

Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ)

ΑΔΑΜΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΤΗΛ. 2132039725


Εκτύπωση   Email