Κέντρο Κοινωνικής Στήριξης Αμπελοκήπων

Το Κ.Κ.Σ. Αμπελοκήπων  αποτελεί την Κεντρική Υπηρεσία υποδοχής των πολιτών που αντιμετωπίζουν κατάσταση κρίσης και έχουν αίτημα την ψυχοκοινωνική προστασία τους.

Βασικός στόχος του είναι η παροχή επείγουσας ψυχολογικής και κοινωνικής υποστήριξης.

Στελεχώνεται από Κοινωνικούς Λειτουργούς και Ψυχολόγους.

Λειτουργεί καθημερινά  (Δευτέρα – Παρασκευή), ώρες: 07:30 – 15:30.

Κοινωνική Υποστήριξη

Εκτίμηση Αναγκών και Επικινδυνότητας, βάσει της οποίας διαμορφώνεται με την ενεργητική συμμετοχή του εξυπηρετούμενου το εξατομικευμένο σχέδιο δράσης.

Σε περίπτωση ατόμων ή οικογενειών σε επισφαλή στέγη, διερευνάται η δυνατότητα φιλοξενίας σε Ξενώνα του ΕΚΚΑ.

Παραπομπή ή Διασύνδεση και Διαμεσολάβηση με Υπηρεσίες ανάλογες των αναγκών των εξυπηρετούμενων, όπως Νοσοκομεία, Δημοτικά Ιατρεία, Υπηρεσία Ασύλου, Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, ΜΚΟ για φιλοξενία, εκμάθηση γλωσσών ή νομική υποστήριξη, Κοινωνικές Υπηρεσίες διαφόρων φορέων, Συμβουλευτικά Κέντρα και Ξενώνες του δικτύου της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. κ.ά..

Ψυχολογική Υποστήριξη

Ατομική ψυχοθεραπεία (βραχείας διάρκειας, επικεντρωμένη στο παρόν και στην αντιμετώπιση της κρίσης)

Θεραπεία ζευγαριού και οικογένειας

Λειτουργία του Συμβουλευτικού-Θεραπευτικού Προγράμματος για την εφαρμογή της Ποινικής Διαμεσολάβησης Ν. 3500/2006 με παραπομπές από Εισαγγελίες, Αεροδικεία, Στρατοδικεία, Ναυτοδικεία.

faces

Κέντρο Κοινωνικής Στήριξης Πειραιά

To Κέντρο Κοινωνικής Στήριξης Πειραιά βρίσκεται στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου 19 στο κέντρο του Πειραιά. Λειτουργεί από το 2000 και προσφέρει τις υπηρεσίες του  στον Δήμο του Πειραιά, καθώς και στην ευρύτερη Περιφερειακή Ενότητα του Πειραιά. Αυτή την χρονική στιγμή απασχολεί μια Κοινωνική Λειτουργό και έναν Ψυχολόγο.

Προσφέρει ψυχοκοινωνικές υπηρεσίες σε ενήλικες και οικογένειες ευπαθών ομάδων σε κρίση, που βιώνουν καταστάσεις όπως πχ αστεγία, ανεργία, ενδοοικογενειακή βία, κακοποίηση, δυσκολίες ψυχικής υγείας, δυσκολίες τρίτης ηλικίας κα. Προσφέρει, ενημέρωση, πληροφόρηση, συμβουλευτική ατόμων και ομάδων που βρίσκονται σε ανάγκη, ή οποιαδήποτε μορφή κοινωνικού αποκλεισμού. Διασυνδέει   με τις αρμόδιες υπηρεσίες υποστήριξης στην περιοχή και συνεργάζεται στενά μαζί τους. Διερευνά καταγγελίες ανώνυμες και επώνυμες, για διάφορα ζητήματα κοινωνικής προστασίας, διεξάγει κοινωνικές έρευνες, είτε κατόπιν Εισαγγελικής εντολής, είτε κατόπιν κάποιας καταγγελίας/αναφοράς. Προσφέρει ψυχολογική υποστήριξη σε άτομα της κοινότητας και διαμεσολαβεί έπειτα από Εισαγγελική εντολή σε περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας στα πλαίσια του νόμου 3500/2006

Τηλ επικοινωνίας: 2132021910-912

need help

Κέντρο Κοινωνικής Στήριξης Φοίνικα Θεσσαλονίκης

Το Κ.Κ.Σ. Φοίνικα  αποτελεί την Υπηρεσία υποδοχής των πολιτών που αντιμετωπίζουν κατάσταση κρίσης και έχουν αίτημα την ψυχοκοινωνική προστασία τους στη Βόρεια Ελλάδα.

Βασικός στόχος του είναι η παροχή επείγουσας ψυχολογικής και κοινωνικής υποστήριξης.

Στελεχώνεται από Κοινωνικούς Λειτουργούς και Ψυχολόγους.

Λειτουργεί καθημερινά  (Δευτέρα – Παρασκευή), ώρες: 07:30 – 15:30.

Κοινωνική Υποστήριξη

Εκτίμηση Αναγκών και Επικινδυνότητας, βάσει της οποίας διαμορφώνεται με την ενεργητική συμμετοχή του εξυπηρετούμενου το εξατομικευμένο σχέδιο δράσης.

Σε περίπτωση ατόμων ή οικογενειών σε επισφαλή στέγη, διερευνάται η δυνατότητα φιλοξενίας σε Ξενώνα του ΕΚΚΑ.

Παραπομπή ή Διασύνδεση και Διαμεσολάβηση με Υπηρεσίες ανάλογες των αναγκών των εξυπηρετούμενων, όπως Νοσοκομεία, Δημοτικά Ιατρεία, Υπηρεσία Ασύλου, Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, ΜΚΟ για φιλοξενία, εκμάθηση γλωσσών ή νομική υποστήριξη, Κοινωνικές Υπηρεσίες διαφόρων φορέων, Συμβουλευτικά Κέντρα και Ξενώνες του δικτύου της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. κ.ά..

Ψυχολογική Υποστήριξη

Ατομική ψυχοθεραπεία (βραχείας διάρκειας, επικεντρωμένη στο παρόν και στην αντιμετώπιση της κρίσης)

Θεραπεία ζευγαριού και οικογένειας

Λειτουργία του Συμβουλευτικού-Θεραπευτικού Προγράμματος για την εφαρμογή της Ποινικής Διαμεσολάβησης Ν. 3500/2006 με παραπομπές από Εισαγγελίες, Αεροδικεία, Στρατοδικεία, Ναυτοδικεία.

need help