ypourgeio

facebook 1 facebook 1facebook 1

ypourgeio

facebook 1 facebook 1facebook 1

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ανακοίνωση ΣΟΧ 3/2022

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται από την Τρίτη 9 Αυγούστου 2022 έως και την Πέμπτη 18 Αυγούστου 2022.

 

ΤΕΛΙΚΗ_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ΣΟΧ_3-2022.pdf

ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑ.pdf

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_ΗΥ.pdf

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ_ΣΟΧ.pdf

ΕΝΤΥΠΟ_ΣΟΧ_1_ΠΕ_ΤΕ.doc

ΕΝΤΥΠΟ_ΣΟΧ_2_ΔΕ_ΥΕ.doc

 

 

Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ)

Αγγελοπούλου Κων/να

Τηλ. 2132039724

 

Προκήρυξη για θέσεις εργασίες ΣΟΧ 1/2022

ΣΟΧ 1/2022

 

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ_ΔΙΑΥΓΕΙΑ.pdf

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ_ΔΙΑΥΓΕΙΑ.pdf

 

Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ)

Αγγελοπούλου Κων/να

Τηλ. 2132039724

Ανακοίνωση ΣΟΧ 2/2022

"Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται από 24-5-2022 έως και 2-6-2022

 

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ_ΠΕ_ΤΕ_ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ_ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ.pdf

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ_ΠΕ-ΤΕ_ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ.pdf

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ_ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ_ΤΕ.pdf

 

 

ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑ.pdf

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ_ΣΟΧ.pdf

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ.pdf

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ΜΕ_ΔΙΑΥΓΕΙΑ.pdf

ΕΝΤΥΠΟ_ΣΟΧ_1_ΠΕ_ΤΕ.doc

 

 

Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ)

Αγγελοπούλου Κων/να

Τηλ. 2132039724

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

«Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται από 27-4-2022 έως και 6-5-2022»

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ΜΕ_ΔΙΑΥΓΕΙΑ.pdf

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ_ΜΕ_ΔΙΑΥΓΕΙΑ.pdf

ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑ_ΔΙΑΥΓΕΙΑ.pdf

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_ΜΕ_ΔΙΑΥΓΕΙΑ.pdf

ΕΝΤΥΠΟ_ΑΙΤΗΣΗΣ.pdf

 

Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ)

Αγγελοπούλου Κων/να

Τηλ. 2132039724

Προκήρυξη πλήρωσης θέσης ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ)

Προκήρυξη πλήρωσης θέσης ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007), όπως ισχύει.

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΓΕΝΙΚΟΥ_ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ_ΔΙΑΥΓΕΙΑ.pdf

 

 

Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ)

Αγγελοπούλου Κων/να

Τηλ. 2132039724

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας