ypourgeio

facebook 1 facebook 1facebook 1

ypourgeio

facebook 1 facebook 1facebook 1

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ανακοίνωση ΣΟΧ 2/2022

"Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται από 24-5-2022 έως και 2-6-2022

 

ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑ.pdf

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ_ΣΟΧ.pdf

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ.pdf

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ΜΕ_ΔΙΑΥΓΕΙΑ.pdf

ΕΝΤΥΠΟ_ΣΟΧ_1_ΠΕ_ΤΕ.doc

 

 

Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ)

Αγγελοπούλου Κων/να

Τηλ. 2132039724

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

«Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται από 27-4-2022 έως και 6-5-2022»

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ΜΕ_ΔΙΑΥΓΕΙΑ.pdf

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ_ΜΕ_ΔΙΑΥΓΕΙΑ.pdf

ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑ_ΔΙΑΥΓΕΙΑ.pdf

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_ΜΕ_ΔΙΑΥΓΕΙΑ.pdf

ΕΝΤΥΠΟ_ΑΙΤΗΣΗΣ.pdf

 

Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ)

Αγγελοπούλου Κων/να

Τηλ. 2132039724

Προκήρυξη πλήρωσης θέσης ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ)

Προκήρυξη πλήρωσης θέσης ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007), όπως ισχύει.

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΓΕΝΙΚΟΥ_ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ_ΔΙΑΥΓΕΙΑ.pdf

 

 

Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ)

Αγγελοπούλου Κων/να

Τηλ. 2132039724

Προκηρύξεις για θέσεις εργασίας ΙΔΟΧ

 «Ανάρτηση Αποτελεσμάτων»  ΣΟΧ 2     [08/02/2022]

 ΣΟΧ_2.doc

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.pdf

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ΣΟΧ_2-2021_ΑΣΕΠ.pdf

 

"Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται από την Τρίτη 4 Ιανουαρίου 2022 έως και την Πέμπτη 13 Ιανουαρίου 2022"

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας