Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2023

«Σε εφαρμογή των διατάξεων του άρ. 28 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ) και της Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών με αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.18.33/2632/οικ.7623/28-4-2023 (ΑΔΑ 9ΒΧΜ46ΜΤΛ6-0ΜΗ), αναστέλλεται η διαδικασία πρόσληψης του υπαλλήλου με την ειδικότητα ΥΕ Φύλακας, κατά το διάστημα από την προκήρυξη των βουλευτικών εκλογών έως την ορκωμοσία της Κυβέρνησης. Οι σχετικές διαδικασίες πρόσληψης θα εκκινήσουν μετά την ορκωμοσία της νέας Κυβέρνησης».

 

 «Αναμορφωμένος Πίνακας Επιτυχόντων»

SOX_BOITHITIKO_ΥE_N4765_21

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ ΥΕ

 

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων ΣΟΧ 1/2023

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ_ΥΕ_ΦΥΛΑΚΑΣ.pdf

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ_ΥΕ_ΟΝΟΜΑΤΑ.pdf

 

«Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται από το Σάββατο 1 Απριλίου 2023 μέχρι και τη Δευτέρα 10 Απριλίου 2023»

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ_ΣΟΧ_1-2023.pdf

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ_ΣΟΧ.pdf

ΕΝΤΥΠΟ_ΣΟΧ_2_ΔΕ_ΥΕ.pdf

 

 

Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ)

Αγγελοπούλου Κων/να

Τηλ. 2132039724


Εκτύπωση   Email