Προκήρυξη για θέσεις εργασίες ΣΟΧ 1/2022

ΣΟΧ 1/2022

 

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ_ΔΙΑΥΓΕΙΑ.pdf

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ_ΔΙΑΥΓΕΙΑ.pdf

 

Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ)

Αγγελοπούλου Κων/να

Τηλ. 2132039724


Εκτύπωση   Email