Ανακοίνωση αποτελεσμάτων ΣΟΧ 3/2022

«Αναμορφωμένος Κύριος Πίνακας Επιτυχόντων ΠΕ / ΤΕ Διερμηνέων Φαρσί»

 

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ_ΦΑΡΣΙ_ΚΥΡΙΑ_ΑΣΕΠ.pdf

 

 

Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ)

Αγγελοπούλου Κων/να

Τηλ. 2132039724


Εκτύπωση   Email