ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

«Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται από 27-4-2022 έως και 6-5-2022»

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ΜΕ_ΔΙΑΥΓΕΙΑ.pdf

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ_ΜΕ_ΔΙΑΥΓΕΙΑ.pdf

ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑ_ΔΙΑΥΓΕΙΑ.pdf

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_ΜΕ_ΔΙΑΥΓΕΙΑ.pdf

ΕΝΤΥΠΟ_ΑΙΤΗΣΗΣ.pdf

 

Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ)

Αγγελοπούλου Κων/να

Τηλ. 2132039724


Εκτύπωση   Email