Ανακοίνωση αποτελεσμάτων ΣΟΧ 3/2022

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ :

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ_ΑΡΑΒΙΚΑ_ΚΥΡΙΑ.pdf

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ_ΟΥΡΝΤΟΥ_ΕΠΙΚΟΥΡΙΑ.pdf

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ_ΠΕ_ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ_ΕΠΙΚΟΥΡΙΑ.pdf

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ_ΠΕ_ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ_ΚΥΡΙΑ.pdf

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ_ΠΕ_ΤΕ_ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ_ΕΡΓΑΣΙΑΣ_ΕΠΙΚΟΥΡΙΑ.pdf

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ_ΠΕ_ΤΕ_ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ_ΕΡΓΑΣΙΑΣ_ΚΩΔ._104_ΚΥΡΙΑ.pdf

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ_ΠΕ_ΤΕ_ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ_ΚΥΡΙΑ.pdf

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ_ΠΕ_ΤΕ_ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ_ΕΠΙΚΟΥΡΙΑ.pdf

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ_ΠΕ_ΤΕ_ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ_ΚΥΡΙΑ.pdf

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ_ΠΕ_ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ_ΕΠΙΚΟΥΡΙΑ.pdf

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ_ΠΕ_ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ_ΚΥΡΙΑ.pdf

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ_ΦΑΡΣΙ_ΕΠΙΚΟΥΡΙΑ.pdf

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ_ΦΑΡΣΙ_ΚΥΡΙΑ.pdf

 

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ :

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ_ΑΡΑΒΙΚΑ.pdf

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ_ΟΥΡΝΤΟΥ.pdf

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ_ΠΕ_ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ_ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ_ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ.pdf

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ_ΠΕ_ΤΕ_ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ_ΕΡΓΑΣΙΑΣ_ΚΩΔ._104.pdf

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ_ΠΕ_ΤΕ_ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ_-_ΠΕ_ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ_ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ.pdf

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ_ΠΕ_ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ.pdf

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ_ΦΑΡΣΙ.pdf

 

 

Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ)

Αγγελοπούλου Κων/να

Τηλ. 2132039724

 


Εκτύπωση   Email