Ανακοίνωση ΣΟΧ 3/2022

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται από την Τρίτη 9 Αυγούστου 2022 έως και την Πέμπτη 18 Αυγούστου 2022.

 

ΤΕΛΙΚΗ_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ΣΟΧ_3-2022.pdf

ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑ.pdf

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_ΗΥ.pdf

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ_ΣΟΧ.pdf

ΕΝΤΥΠΟ_ΣΟΧ_1_ΠΕ_ΤΕ.doc

ΕΝΤΥΠΟ_ΣΟΧ_2_ΔΕ_ΥΕ.doc

 

 

Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ)

Αγγελοπούλου Κων/να

Τηλ. 2132039724

 


Εκτύπωση   Email