Θέσεις εργασίας επικουρικού προσωπικού

«Υποβολή αιτήσεων από την Τρίτη 14 Νοεμβρίου 2023 μέχρι και την Πέμπτη 23 Νοεμβρίου 2023»

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ_ΣΟΧ_1-2023_ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΗ.pdf

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_ΗΥ.pdf

ΚΥΑ_ΦΕΚ_3706.pdf

ΕΝΤΥΠΟ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΑΣΕΠ_ΣΟΧ_11_3.pdf

 

 

 

Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ)

Αγγελοπούλου Κων/να

Τηλ. 2132039724


Εκτύπωση   Email