Ανακοίνωση ΣΟΧ 2/2022

"Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται από 24-5-2022 έως και 2-6-2022

 

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ_ΠΕ_ΤΕ_ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ_ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ.pdf

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ_ΠΕ-ΤΕ_ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ.pdf

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ_ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ_ΤΕ.pdf

 

 

ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑ.pdf

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ_ΣΟΧ.pdf

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ.pdf

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ΜΕ_ΔΙΑΥΓΕΙΑ.pdf

ΕΝΤΥΠΟ_ΣΟΧ_1_ΠΕ_ΤΕ.doc

 

 

Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ)

Αγγελοπούλου Κων/να

Τηλ. 2132039724


Εκτύπωση   Email