ypourgeio

facebook 1 facebook 1facebook 1

ypourgeio

facebook 1 facebook 1facebook 1

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Προκήρυξη διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού & φωτοτυπικών μηχανημάτων, για τις ανάγκες Αττικής & Θεσσαλονίκης, του ΕΚΚΑ

Προκήρυξη διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού & φωτοτυπικών μηχανημάτων, για τις ανάγκες Αττικής & Θεσσαλονίκης, του  ΕΚΚΑ με κριτήριο κατακύρωσης τη συνολική, πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάσει τιμής ανά ομάδα,  προϋπολογισμού 17.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ  για τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό & 17.000€ για τα φωτοτυπικά μηχανήματα συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

ΛΗΞΗ: Τρίτη 5/3/2019 και ώρα 13:00 π.μ.  

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΚΚΑ ΣΕ ΑΤΤΙΚΗ & ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΚΚΑ ΣΕ ΑΤΤΙΚΗ & ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ: 31/10/2018 ΩΡΑ 13:00

 

Πρόσκληση ενδιαφέροντος

έντυπο οικονομικής προσφοράς

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2/2018 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ (ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ-ΒΡΑΔΙΝΟ) ΤΩΝ ΞΕΝΩΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΚΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΗΜΔΗΣ ΑΔΑ  pdf

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΗΜΔΗΣ pdf

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΜΕΡΙΔΩΝ   pdf

ΠΡΟΤΥΠΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΑΓΗΤΟΥ   pdf

ΤΕΥΔ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  pdf

 

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας