ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

«Για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για την κάλυψη των αναγκών του ΕΚΚΑ και των δομών του σε Αττική και Θεσσαλονίκη» CPV 33700000-7 και 39830000-9.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΥΠΟΒ._ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.pdf

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_ΙΙΙ_ΕΝΤ.ΟΙΚ.ΠΡΣΦ.ΕΙΔΗ_ΚΑΘ.odt

 

 

Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ)

ΑΔΑΜΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΤΗΛ. 2132039725


Εκτύπωση   Email