ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών απεντόμωσης, απολύμανσης, σκοροκτωνίας,
μυοκτονίας & φιδοαπώθησης των κτηριακών εγκαταστάσεων του ΕΚΚΑ στην Αττική και του ΕΚΚΑ στην Θεσσαλονίκη.
CPV: 90900000-6.
 
 
 
 
 
 

Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ)

ΑΔΑΜΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΤΗΛ. 2132039725

Εκτύπωση   Email