ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

«Επαναπροκήρυξη της πρόσκλησης για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για την κάλυψη των αναγκών του ΕΚΚΑ και των δομών του σε Αττική και Θεσσαλονίκη. CPV 33700000-7, 39830000-9 και 33771200-7»

file818.pdf

 

 

Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ)

ΑΔΑΜΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΤΗΛ. 2132039725


Εκτύπωση   Email