ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης προσφοράς για την ανάδειξη αναδό[1]χου, για την «Εκτύπωση του Πρακτικού Οδηγού για Επαγγελματίες Πρώτης Γραμμής», της Πρά[1]ξης «Ενίσχυση του Εθνικού Μηχανισμού Αναφοράς για την Προστασία Θυμάτων Εμπορίας Αν[1]θρώπων», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5009756. CPV 79810000-5

 

ΑΔΑ-ΑΔΑΜ_ΠΡΟΣΚ._ΕΜΑ_5.25000.pdf

 

 

Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ)

ΑΔΑΜΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΤΗΛ. 2132039725


Εκτύπωση   Email