ypourgeio

facebook 1 facebook 1facebook 1

ypourgeio

facebook 1 facebook 1facebook 1

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΑΚHΡYΞΗ 5/2021 Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια & εγκατάσταση νέου τηλεφωνικού κέντρου & νέας web εφαρμογής για την διαχείριση-καταγραφή τηλεφωνικών κλήσεων και υπηρεσιών προς τους οφειλόμενους του ΕΚΚΑ

ΔΙΑΚHΡYΞΗ  5/2021 Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια & εγκατάσταση νέου τηλεφωνικού κέντρου & νέας web εφαρμογής για την διαχείριση-καταγραφή τηλεφωνικών κλήσεων και υπηρεσιών προς τους οφειλόμενους του ΕΚΚΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

Συνολικός προϋπολογισμός 200.000,00€ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. CPV:32543000-1

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΗ ΠΥΛΗ ΟΠΣ ΕΗΔΗΣ: 16/09/2021

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 16/09/2021 ΩΡΑ: 11:00

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 01/10/2021 ΩΡΑ: 11:00

 

ΚΗΜΔΗΣ_ΠΕΡΙΛΗΨΗ_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ_ΚΕΝΤΡΟ.pdf

ΕΕΕΣ_pdf.pdf

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_Ι-_ΤΕΧΝΙΚΕΣ_ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ.pdf

ΠΙΝΑΚΕΣ_ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ_ΤΕΛΙΚΟ.pdf

 

Δημήτρης Γκοσδής

Τμήμα Προμηθειών

Βασ. Σοφίας 135 & Ζαχάρωφ

Τηλ. 2132039769

Fax 2132039763

ΔΙΑΚHΡYΞΗ 4/2021 Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια, εγκατάσταση & λειτουργία ολοκληρωμένου συστήματος Κυβερνοασφάλειας για το σύνολο των Δομών του ΕΚΚΑ

ΔΙΑΚHΡYΞΗ 4/2021 Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια, εγκατάσταση & λειτουργία ολοκληρωμένου συστήματος Κυβερνοασφάλειας για το σύνολο των Δομών του ΕΚΚΑ , με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

Συνολικός προϋπολογισμός 60.000,00€ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

CPV: 48730000-4

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 13/09/2021

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 13/09/2021 ΩΡΑ: 11:00

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΡΙΤΗ 28/09/2021

 

ΚΗΜΔΗΣ_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_4-21_ΚΥΒΕΡΝΟΑΣΦΑΛΕΙΑ.pdf

ΚΗΜΔΗΣ_ΠΕΡΙΛΗΨΗ_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_4-21_ΚΥΒΕΡΝΟΑΣΦΑΛΕΙΑ_ΑΔΑ.pdf

ΕΕΕΣ_ΟΡΘΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ.pdf

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_I-ΤΕΧΝΙΚΕΣ_ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ.pdf

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_ΙV-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ_ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ_ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ.pdf

ΠΙΝΑΚΕΣ_ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.pdf

 

ΠΡΟΣΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ

ΛΟΓΩ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Ο ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ ΑΛΛΑΞΕ.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΣΤΟΝ ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΤΟΝ Α/Α 139587

 

Δημήτρης Γκοσδής

Τμήμα Προμηθειών

Βασ. Σοφίας 135 & Ζαχάρωφ

Τηλ. 2132039769

Fax 2132039763

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΩΝ ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΞΕΝΩΝΑ ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΟΥ ΕΚΚΑ, ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΩΝ ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΞΕΝΩΝΑ ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΟΥ ΕΚΚΑ, ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 30.000,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ  CPV 15894200-3

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ:  10/9/2021

ΚΑΤΑΛΥΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΤΡΙΤΗ 05/10/2021 ΩΡΑ: 13:00

 

ΚΗΜΔΗΣ_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΣΙΤΙΣΗ_ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.pdf

 

ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΤΕΛΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΕΚΚΑ ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 135 & ΖΑΧΑΡΩΦ 115 21 ΑΘΗΝΑ

 

Δημήτρης Γκοσδής

Τμήμα Προμηθειών

Βασ. Σοφίας 135 & Ζαχάρωφ

Τηλ. 2132039769

Fax 2132039763

ΔΙΑΚHΡYΞΗ 3/2021 δημόσιου ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια δυο έτοιμων γευμάτων σίτισης την ημέρα (μεσημεριανό -βραδινό) των Ξενώνων του ΕΚΚΑ Αττικής για ένα (1) έτος.

ΔΙΑΚHΡYΞΗ 3/2021  δημόσιου ηλεκτρονικού  ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια δυο έτοιμων γευμάτων σίτισης την ημέρα (μεσημεριανό -βραδινό) των Ξενώνων του ΕΚΚΑ Αττικής για ένα (1) έτος, με δικαίωμα παράτασης τριών (3) μηνών, με κριτήριο επιλογής την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής συνολικού προϋπολογισμού 160.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

 

ΕΣΗΔΗΣ Α/Α 136198

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 18/08/2021 ΩΡΑ 08:00

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 19/08/202 ΩΡΑ 11:00

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 07/09/2021

 

ΕΕΕΣ_pdf.pdf

ΚΗΜΔΗΣ_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΣΙΤΙΣΗ.pdf

ΚΗΜΔΗΣ_ΠΕΡΙΛΗΨΗ_ΣΙΤΙΣΗ.pdf

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_Ι_-_ΤΕΧΝΙΚΕΣ_ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ.pdf

 

Δημήτρης Γκοσδής

Τμήμα Προμηθειών

Βασ. Σοφίας 135 & Ζαχάρωφ

Τηλ. 2132039769

Fax 2132039763

ΔΙΑΚHΡYΞΗ 2/2021 Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας για δύο (2) έτη των Δομών Θεσσαλονίκης του ΕΚΚΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της συνολικής τιμής.

Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας για δύο (2) έτη των Δομών Θεσσαλονίκης του ΕΚΚΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της συνολικής τιμής. Ενδεικτικού προϋπολογισμού 38.000,00€ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. CPV 90910000-9

 

ΕΣΗΔΗΣ Α/Α 135718

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 29/7/2021 ΩΡΑ 08:00

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 29/7/2021 ΩΡΑ 11:00

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 24/08/2021 ΩΡΑ 11:00

 

ΕΕΕΣ_pdf.pdf

ΚΗΜΔΗΣ_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ.pdf

ΚΗΜΔΗΣ_ΠΕΡΙΛΗΨΗ_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ.pdf

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_Ι-ΔΟΜΕΣ.pdf

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_ΙΙ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ_ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ.pdf

 

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ Νο 1

 ΨΜΥ6469Η2Α-ΥΣΩ-ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ_1_ΑΔΑ.pdf

 

Δημήτρης Γκοσδής

Τμήμα Προμηθειών

Βασ. Σοφίας 135 & Ζαχάρωφ

Τηλ. 2132039769

Fax 2132039763

 

Συνοπτικός διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας για δύο (2) έτη των Δομών Θεσσαλονίκης του ΕΚΚΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της συνολικής τιμής.

Συνοπτικός διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας για δύο (2) έτη των Δομών Θεσσαλονίκης του ΕΚΚΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της συνολικής τιμής.

Ενδεικτικού προϋπολογισμού 28.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

ΛΗΞΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 15/6/2021 ΩΡΑ:13:00

 ΚΗΜΔΗΣ_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ_

ΤΕΥΔ.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ Νο1

Δημήτρης Γκοσδής

Τμήμα Προμηθειών & Τεχνικής Υποστήριξης

Βασ. Σοφίας 135 & Ζαχάρωφ

Τηλ. 2132039769

Fax 2132039763

 

ΔΙΑΚHΡYΞΗ 1/2021 Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, για την Ανάπτυξη Διαδικτυακής Πλατφόρμας & Προμήθεια Εξοπλισμού, του Έργου «Ενίσχυση του Ε

ΔΙΑΚHΡYΞΗ 1/2021 Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, για την Ανάπτυξη Διαδικτυακής Πλατφόρμας & Προμήθεια Εξοπλισμού, του Έργου «Ενίσχυση του Εθνικού Μηχανισμού Αναφοράς για την Προστασία Θυμάτων Εμπορίας Ανθρώπων», Α/Α 2-MIS 5009756 CPV:72212420-9

ΕΣΗΔΗΣ Α/Α 106062

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΣΗΔΗΣ: 1/4/21 ΩΡΑ 11:00

ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 1/4/21 ΩΡΑ 13:00

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 7/5/21 ΩΡΑ 10:00

 ΚΗΜΔΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1-21 ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΕΜΑ

 ΚΗΜΔΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣΥΞΗΣ 1-21 ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΕΜΑ.pdf

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III-IV ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ-ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ.docx

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ.pdf

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ-ΤΕΥΔ.docx

 ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.pdf

 

Δημήτρης Γκοσδής

Τμήμα Προμηθειών & Τεχνικής Υποστήριξης

Βασ. Σοφίας 135 & Ζαχάρωφ

Τηλ. 2132039769

Fax 2132039763

 

 

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας