ypourgeio

facebook 1 facebook 1facebook 1

ypourgeio

facebook 1 facebook 1facebook 1

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον σχεδιασμό, ανάπτυξη και κατασκευή ιστοσελίδας – ιστοτόπου του ΕΚΚΑ και παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας (webhosting) ,με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής,10.000€

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον σχεδιασμό, ανάπτυξη και κατασκευή ιστοσελίδας – ιστοτόπου του ΕΚΚΑ και παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας (webhosting) , με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, συνολικού προϋπολογισμού 10.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

ΛΗΞΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: Τρίτη 08-09-2020 & ώρα 13:00

ΚΗΜΔΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1/2020 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ (ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ-ΒΡΑΔΙΝΟ) ΤΩΝ ΞΕΝΩΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΚΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1/2020 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ (ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ-ΒΡΑΔΙΝΟ) ΤΩΝ ΞΕΝΩΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΚΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ

ΚΑΤΑΛYΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 6/3/2020 ΩΡΑ 11:00

ΚΗΜΔΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΚΗΜΔΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ.pdf"

ΤΕΥΔ XML ΣΙΤΙΣΗ

ΤΕΥΔ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΟ ΑΡΧΕΙΟ.docx"

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας