ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

«Προμήθεια 150 αδειών Antivirus «PANDA ADAPTIVE DEFENSE 360» για δύο έτη CPV 48760000-3»

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΑΔΑ_ΑΔΑΜ.pdf

 

 

Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ)

Μαρία Κορολή

Τμήμα Προμηθειών & Τεχνικής Υποστήριξης

Τηλ. 2132039783


Εκτύπωση   Email