ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφοράς έντυπου υλικού για την υλοποίηση του υποέργου 10 «Έξοδα αποστολής έντυπου υλικού»  CPV 79571000-7.

file805.pdf

 

 

Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ)

ΑΔΑΜΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΤΗΛ. 2132039725


Εκτύπωση   Email