ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για δύο χρόνια, για την κάλυψη αναγκών της Δ/νσης ΕΚΚΑ Θεσσαλονίκης(Φοίνικα), με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις %, στη διαμορφούμενη κάθε φορά μέση λιανική τιμή της αγοράς,  όπως ορίζεται από το  Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, εκτιμώμενης αξίας 20.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

(CPV 09135100-5)

 

ΑΔΑ-ΑΔΑΜ_ΠΡΟΣΛ.ΠΕΤΡ.ΘΕΣΣ.pdf

 

 

 

Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ)

ΑΔΑΜΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΤΗΛ. 2132039787


Εκτύπωση   Email