ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

«Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς για την προμήθεια και τοποθέτηση υλικών, εκτέλεσης εργασιών και επισκευών στο κτήριο του ΕΚΚΑ, CPV 45453000-7»

 

ΑΔΑΜ_ΚΑΙ_ΑΔΑ_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.pdf

 

 

Τμήμα Προμηθειών & Τεχνικής Υποστήριξης ΕΚΚΑ

Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Βασ. Σοφίας 135 & Ζαχάρωφ - 11521

Τηλ. 2132039769


Εκτύπωση   Email