ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

«Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για παροχή εκπαίδευσης»

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΓΙΑ_ΥΠΟΒΟΛΗ_ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ_ΑΔΑΜ_23PROC013727834_KAI_AΔΑ.pdf

 

 

 

Παπαδιά Παρασκευή

Τμήμα Προμηθειών & Τεχνικής Υποστήριξης ΕΚΚΑ

Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Βασ. Σοφίας 135 & Ζαχάρωφ - 11521

Τηλ. 2132039769

 


Εκτύπωση   Email