YPOYRGEIO SYNOXIS GR

facebook 1 facebook 1facebook 1

YPOYRGEIO SYNOXIS GR

facebook 1 facebook 1facebook 1

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Πρόσληψη προσωπικού στο Ε.Κ.Κ.Α.

Πρόσληψη προσωπικού στο Ε.Κ.Κ.Α.

Το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.) που εδρεύει στην Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών προτίθεται να προσλάβει, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκατεσσάρα (14) άτομα για την υλοποίηση της «Προκαθορισμένης Πράξης 4 -Βελτίωση της ικανότητας του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ) στη διαχείριση ασυνόδευτων ανηλίκων μέσω της αποτελεσματικής λειτουργίας της Εθνικής Γραμμής Παιδικής Προστασίας» με Κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5150049 στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου περιόδου 2014-2021 (ΧΜ ΕΟΧ 2014-2021) και του Προγράμματος με τίτλο «Ανάπτυξη των δυνατοτήτων διαχείρισης των Εθνικών Συστημάτων Ασύλου και Μετανάστευσης».
Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι δώδεκα (12) μήνες με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως το τέλος του Απριλίου 2024.

Eρωτηματολόγιο στο πλαίσιο της διαβούλευσης για την Ευρωπαϊκή Εγγύηση για τα παιδιά

Eρωτηματολόγιο στο πλαίσιο της διαβούλευσης για την Ευρωπαϊκή Εγγύηση για τα παιδιά

Το μέλλον κάθε χώρας είναι τα παιδιά. Για το λόγο αυτό κάθε χώρα οφείλει να εξασφαλίζει σε όλα τα παιδιά ίσες δυνατότητες και αποτελεσματική πρόσβαση στους τομείς της εκπαίδευσης, της προσχολικής αγωγής και φροντίδας, της κατάλληλης στέγασης, της υγειονομικής περίθαλψης, της υγιεινής διατροφής.

Στο πλαίσιο αυτό, κατόπιν της Σύστασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το ΕΚΚΑ, ως Εθνικός Συντονιστής της Ευρωπαϊκής Εγγύησης για τα Παιδιά, προχωρά στην εκπόνηση Εθνικού Σχεδίου Δράσης, λαμβάνοντας υπόψιν τις ανάγκες και τα προβλήματα όλων των παιδιών σε φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό, ιδιαιτέρως δε αυτών με αυξημένη ευαλωτότητα, όπως παιδιά με αναπηρίες, Ρομά, παιδιά με μεταναστευτικό ή προσφυγικό υπόβαθρο, μονογονεϊκών οικογενειών κλπ.

Για τη διαμόρφωση του Σχεδίου Δράσης οι απόψεις των παιδιών, ηλικίας 12 έως 17 ετών, είναι ιδιαιτέρως σημαντικές και μπορούν να αποτυπωθούν μέσω της συμπλήρωσης του παρόντος ερωτηματολογίου αφιερώνοντας λίγο από το χρόνο σας.

Παγκόσμια Ημέρα κατά της Εμπορίας Ανθρώπων

Παγκόσμια Ημέρα κατά της Εμπορίας Ανθρώπων

Τι γνωρίζεις για το trafficking; Αυτό το κουίζ θα σε βοηθήσει να μάθεις περισσότερα!*
κάνε το κουίζ

Η 30ή Ιουλίου, Παγκόσμια Ημέρα κατά της Εμπορίας Ανθρώπων, είναι μια αφορμή αναστοχασμού πάνω στο ζήτημα της εμπορίας ανθρώπων, ιδίως την περίοδο αυτήν που περνάμε μέσα από μια πανδημία, η οποία αναμφισβήτητα έπληξε περισσότερο τους πιο ευάλωτους πληθυσμούς παγκοσμίως:
Θύματα ακόμη περισσότερο απομονωμένα, στο έλεος των εκμεταλλευτών τους και παιδιά έρμαια της διαδικτυακής εκμετάλλευσής τους.
Η ημέρα αυτή είναι μια ευκαιρία υπενθύμισης της ευθύνης των κρατών για την πρόληψη και την καταπολέμηση του φαινομένου, αλλά και την προστασία των θυμάτων.
Ωστόσο και ως πολίτες είναι σημαντικό να γνωρίζουμε την κατάσταση των θυμάτων στη χώρα μας και το πλαίσιο προστασίας τους.

14/06/2022, Πρώτη επετειακή συνάντηση των Εθνικών Συντονιστών της Εγγύησης για το Παιδί στις Βρυξέλλες.

14/06/2022, Πρώτη επετειακή συνάντηση των Εθνικών Συντονιστών της Εγγύησης για το Παιδί στις Βρυξέλλες.

Στις 14/06/2022 πραγματοποιήθηκε η πρώτη επετειακή συνάντηση των Εθνικών Συντονιστών της Εγγύησης για το Παιδί στις Βρυξέλλες.

Το ΕΚΚΑ, ως Εθνικός Συντονιστής της Εγγύησης για το Παιδί στην Ελλάδα (Ν. 4837/2021, αρ.53, παρ. 1) συμμετείχε μεταξύ των 27 κρατών-μελών με την παρουσία δυο στελεχών από τη Δ/νση Παιδικής Προστασίας. Η συνάντηση ξεκίνησε με εναρκτήριο λόγο από τον κο Nicolas SCHMIT, Επίτροπο της ΕΕ για την απασχόληση και τα κοινωνικά δικαιώματα και την κα Agnes JONGERIUS, μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Ακολούθησαν πληροφορίες από την Γαλλική και Τσέχικη Προεδρία της ΕΕ, όπου έγινε σύνοψη των δραστηριοτήτων κατά το πρώτο εξάμηνο του 2022 και παρουσιάστηκαν τα σχέδια και οι προτεραιότητες. Στη συνέχεια έγινε ενημέρωση για την εφαρμογή της Στρατηγικής της ΕΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού από την κα Marie-Cécile ROUILLON, Συντονίστρια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Σε στρογγυλό τραπέζι, οι Συντονιστές της Εγγύησης για το Παιδί από Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Ιταλία, Ολλανδία και Σουηδία εξήγησαν πώς σκοπεύουν να αναπτύξουν την αποτελεσματική πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες που καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Εγγύηση για το Παιδί. Ακολούθησαν παρουσιάσεις (από την Πολωνία, Ρουμανία και Τσεχία) των δράσεων υποστήριξης στα παιδιά πρόσφυγες από την Ουκρανία.

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με την σύνοψη από την Επιτροπή των αποτελεσμάτων της έρευνας μεταξύ των Συντονιστών της Εγγύησης για το Παιδί σχετικά με το μελλοντικό τους έργο σε επίπεδο ΕΕ και την υποστήριξη της Επιτροπής για τον σκοπό αυτό.

Παρέμβαση του Ε.Κ.Κ.Α. στις πυρόπληκτες περιοχές της Αττικής

Παρέμβαση του Ε.Κ.Κ.Α. στις πυρόπληκτες περιοχές της Αττικής

Από τις 21/07/2022, κλιμάκια του Ε.Κ.Κ.Α., επισκέπτονται καθημερινά κατοικημένες περιοχές (Πεντέλη, Ντράφι, Ανθούσα, Γέρακας και άλλες) οι οποίες επλήγησαν από την πρόσφατη πυρκαγιά στην Αττική. Σε συνεργασία με τους συναδέλφους της Ομοσπονδίας Φορέων Ψυχικής Υγείας «ΑΡΓΩ», που έχει δραστηριοποιηθεί στην περιοχή, παρέχουν ψυχοκοινωνική και υλική υποστήριξη στους πυρόπληκτους κατοίκους της Αττικής οι οποίοι τώρα μετρούν τις ζημιές στις περιουσίες τους.
Το Ε.Κ.Κ.Α., στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων και της αποστολής του, ως φορέας κοινωνικής αλληλεγγύης, θα συνεχίσει, με τις επισκέψεις των κλιμακίων του (αποτελούμενα από Ψυχολόγο, Κοινωνικό Λειτουργό και οδηγό υπηρεσιακού αυτοκινήτου), την υποστήριξη των πληγέντων κατοίκων που διαμένουν στις περιοχές αυτές ή φιλοξενούνται προσωρινά σε ξενοδοχεία. Επίσης, στη διάθεση όλων όσων χρειάζονται άμεση ψυχολογική και κοινωνική υποστήριξη βρίσκεται η Τηλεφωνική Γραμμή Άμεσης Κοινωνικής Βοήθειας «197» του Ε.Κ.Κ.Α., η οποία λειτουργεί καθημερινά, σε 24ωρη βάση, για κλήσεις από σταθερό ή κινητό τηλέφωνο χωρίς χρέωση.

Ψηφιοποίηση έργων Οικοτεχνίας

Ψηφιοποίηση έργων Οικοτεχνίας

Στο ΕΚΚΑ, διάδοχο της πλούσιας πολιτισμικής κληρονομιάς των εξαίρετων χειροτεχνημάτων της παλιάς Οικοτεχνίας, ξεκίνησε η ψηφιοποίηση των κεντημάτων, μαξιλαριών, χαλιών και κεντητών χαλιών (καταγραφή και απεικόνιση) με την εθελοντική προσφορά στελεχών του ΕΚΚΑ.
Κεντήματα, έργα τέχνης γεμάτα μνήμες από την Ελληνική παράδοση και την ιστορία της Ελλάδος με την αγάπη όλων μας και τη φροντίδα, ζωντανεύουν και πάλι ...αναζητώντας τη θέση που τους αξίζει!

Φ6 2

Συμμετοχή του ΕΚΚΑ στην Διημερίδα του ΚΚΠΠ Ηπείρου με θέμα «Τα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας και οι Κοινωνικές Υπηρεσίες των ΟΤΑ, ως ολοκληρωμένο δίκτυο Προστασίας Παιδιού και Οικογένειας. Στόχοι και Προοπτικές-Ελλάδα 2022»

Συμμετοχή του ΕΚΚΑ στην Διημερίδα του ΚΚΠΠ Ηπείρου με θέμα «Τα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας και οι Κοινωνικές Υπηρεσίες των ΟΤΑ, ως ολοκληρωμένο δίκτυο Προστασίας Παιδιού και Οικογένειας. Στόχοι και Προοπτικές-Ελλάδα 2022»

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ηπείρου με πρωτοβουλία της Προέδρου του κας Μαρίας Τσολάκη, στο πλαίσιο της συστηματικής προσπάθειας που καταβάλλει τα τελευταία χρόνια για την ανάδειξη των ζητημάτων παιδικής προστασίας και σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ηπείρου, οργάνωσαν υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, Διημερίδα με θέμα «Τα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας και οι Κοινωνικές Υπηρεσίες των ΟΤΑ, ως ολοκληρωμένο δίκτυο Προστασίας Παιδιού και Οικογένειας. Στόχοι και Προοπτικές-Ελλάδα 2022», στις 08/07/2022 & 09/07/2022, στα Ιωάννινα.
Το ΕΚΚΑ, ανταποκρινόμενο στην πρόσκληση του ΚΜΟΠ, συμμετείχε στην εκδήλωση με τη κα Γιώτα Μάνθου, Κοινωνικής Λειτουργού ΜSW– Ψυχολόγου & Αν. Προϊσταμένη Τμήματος Αναδοχών-Υιοθεσιών ΕΚΚΑ του Φορέα, η οποία παρουσίασε εισήγηση με τίτλο «Αποϊδρυματοποίηση-Το δικαίωμα των παιδιών να μεγαλώνουν σε οικογένεια: ο μεγάλος στόχος όλου του συστήματος παιδικής προστασίας. Απολογισμός και επιτεύγματα της τριετούς εφαρμογής του νέου θεσμικού πλαισίου αναδοχής & τεκνοθεσίας. Προκλήσεις και αναγκαία βήματα για το μέλλον».
Ειδικότερα, η κα Μάνθου, συγχαίροντας την Πρόεδρο του ΚΚΠΠ Ηπείρου κα Τσολάκη καθώς και την Προϊσταμένη Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας Περιφέρειας Ηπείρου κα Δέσποινα Καμπούρη, για την οργάνωση της Διημερίδας, τόνισε αρχικά την σημασία της πραγματοποίησης τέτοιων εκδηλώσεων σε τοπικό επίπεδο, καθώς δίνουν την ευκαιρία ευαισθητοποίησης της τοπικών κοινωνιών και των επαγγελματιών, γόνιμου διαλόγου, ενίσχυσης των τοπικών συνεργασιών και δικτύων, και συνακόλουθα πληρέστερης παρέμβασης στα ζητήματα παιδικής προστασίας.

Εκπαιδευτικό διήμερο "Ομάδα Δράσης για την Υποστήριξη της Κοινωνικής Ένταξης και Ενδυνάμωσης των Ρομά"

Εκπαιδευτικό διήμερο "Ομάδα Δράσης για την Υποστήριξη της Κοινωνικής Ένταξης και Ενδυνάμωσης των Ρομά"

Η Πρόεδρος του ΕΚΚΑ Δρ. Α. Αναγνώστου - Δεδούλη και τα στελέχη του Ghild Guarantee δίνουν το παρόν στο εκπαιδευτικό διήμερο "Ομάδα Δράσης για την Υποστήριξη της Κοινωνικής Ένταξης και Ενδυνάμωσης των Ρομά" της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Καταπολέμησης της Φτώχειας, με επικεφαλής τον Γενικό Γραμματέα κ. Γ. Σταμάτη, αναλύοντας το ρόλο και την σπουδαιότητα της Ευρωπαϊκής Εγγύησης για τα Παιδιά.

Η ομάδα δράσης διαρθρώνεται σε τέσσερις περιφερειακές ομάδες και μια κεντρική αποτελούμενη από 25 ειδικούς συνεργάτες συμπεριλαμβανομένων διαμεσολαβητών Ρομά.
Έργο της ομάδας δράσης είναι η υποστήριξη της υλοποίησης της νέας Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά 2021-2030 σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, η ενδυνάμωση των κοινοτήτων Ρομά καθώς και η παρακολούθηση και η αξιολόγηση της σε τέσσερις (4) περιφέρειες με υψηλή συγκέντρωση πληθυσμών Ρομά.
Στο πλαίσιο αυτό, η εκπαίδευση αποσκοπεί στην επιμόρφωση των συνεργατών αναφορικά με τις πολιτικές ενσωμάτωσης των Ρομά την τρέχουσα περίοδο.

Κοινή δράση του Εμπορικού Συλλόγου Ιλίου σε συνεργασία με το Ε.Κ.Κ.Α.)

Κοινή δράση του Εμπορικού Συλλόγου Ιλίου σε συνεργασία με το Ε.Κ.Κ.Α.)

Ο Εμπορικός Σύλλογος Ιλίου σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης θα πραγματοποιήσουν μία κοινή δράση από 25.6.2022 έως 20.7.2022

Σκοπός της δράσης είναι η συλλογή χρημάτων για την κάλυψη αναγκών του Καταφυγίου Επείγουσας και Βραχείας Φιλοξενίας γυναικών που υφίστανται βία ή είναι θύματα εμπορίας ανθρώπων ή θύματα πολλαπλών διακρίσεων. Στο καταφύγιο προσφέρεται φιλοξενία στις γυναίκες και στα παιδιά τους σε ασφαλή χώρο όπου παρέχεται ψυχοκοινωνική υποστήριξη καθώς και πρότυπες υπηρεσίες εντός του χώρου του Ξενώνα, όπως προγράμματα απασχόλησης βρεφών από Βρεφονηπιαγωγούς καθώς και εκμάθησης ελληνικής γλώσσας για τις γυναίκες αλλά και εκπαιδευτική στήριξη των παιδιών στα σχολικά μαθήματα από Παιδαγωγό.

Στο πλαίσιο της δράσης αυτής θα συμμετέχουμε στις 2 Ιουλίου 2022 που διοργανώνεται η «ΛΕΥΚΗ ΝΥΧΤΑ» στο Δήμο Ιλίου με περίπτερο που θα λειτουργεί από κοινού έξω από τα γραφεία του Εμπορικού Συλλόγου, στην οδό Νέστωρος 126 Ίλιον, όπου θα μπορούν οι συμπολίτες μας να ενημερωθούν για τις δράσεις του Ε.Κ.Κ.Α. και ειδικότερα για το Καταφύγιο Γυναικών θυμάτων βίας και πολλαπλών διακρίσεων του Ε.Κ.Κ.Α. 

8ο Ενημερωτικό Δελτίο του Εθνικού Μηχανισμού Αναφοράς για την Προστασία Θυμάτων Εμπορίας Ανθρώπων

8ο Ενημερωτικό Δελτίο του Εθνικού Μηχανισμού Αναφοράς για την Προστασία Θυμάτων Εμπορίας Ανθρώπων

Διαβάστε στο 8ο Ενημερωτικό Δελτίο του Εθνικού Μηχανισμού Αναφοράς για την Προστασία Θυμάτων Εμπορίας Ανθρώπων:
1. Ετήσια Έκθεση ΕΜΑ για το 2021
2. Προσφυγική Κρίση στην Ουκρανία - Μέτρα κατά της Εμπορίας Ανθρώπων

 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ EMA - ΙΟΥΝΙΟΣ 2022

https://www.canva.com/design/DAFCGTEEBN8/Zg-VudjWvFuN1dvTnYkNAw/view?utm_content=DAFCGTEEBN8&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishpresent

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας