Προγράμματα AMIF/ISF

Προγράμματα ΕΣΠΑ

Σε εξέλιξη

 

Συνέχιση Λειτουργίας Ξενώνα Φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών από το Ε.Κ.Κ.Α.

 

Η Πράξη αφορά στη συνέχιση της λειτουργίας του Ξενώνα Φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών από το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.).

Ο Ξενώνας, που λειτουργεί  καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους σε 24ωρη βάση και Σαββατοκύριακα / αργίες, ανήκει στο Δίκτυο Δομών για την πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών και χρηματοδοτείται από το Ε.Π. της Περιφέρειας ΑΤΤΙΚΗΣ 2021-2027.

Έχει ως αντικείμενο την αναβάθμιση και λειτουργία Ξενώνα για γυναίκες – θύματα βίας σε όλες τις μορφές ή / και πολλαπλών διακρίσεων (π.χ. μετανάστριες, πρόσφυγες, μονογονείς, ΑμεΑ, άνεργες κ.λπ.), σε υφιστάμενη κτιριακή υποδομή του Ε.Κ.Κ.Α. στον νομό Αττικής.

Στο πλαίσιο του έργου παρέχονται στις φιλοξενούμενες γυναίκες και στα παιδιά τους, οι αναγκαίες εξειδικευμένες και εξατομικευμένες υπηρεσίες στο πλαίσιο της ενδυνάμωσης, της εργασιακής συμβουλευτικής και της ψυχοκοινωνικής στήριξης.

Επιλέξιμος προϋπολογισμός: 633.314,00 €

Διάρκεια υλοποίησης: 01/2023 - 06/2026

Περισσότερες πληροφορίες για τον Ξενώνα Αττικής εδώ

 

Στιγμιότυπο οθόνης 2024 01 22 143602

 


 «Συνέχιση Λειτουργίας του Ξενώνα φιλοξενίας Ε.Κ.Κ.Α Θεσσαλονίκης»

Η πράξη «Συνέχιση Λειτουργίας του Ξενώνα φιλοξενίας Ε.Κ.Κ.Α Θεσσαλονίκης» προϋπολογισμού 550.888,28 ευρώ, εντάσσεται στο πλαίσιο της Προτεραιότητας 4Β “Προώθηση της Κοινωνικής Συνοχής στη Κεντρική Μακεδονία (ΕΚΤ) του Ε.Π. “Κεντρική Μακεδονία 2021-2027”.

Το έργο υλοποιείται με ευθύνη του Ε.Κ.Κ.Α. και στη βάση Προγραμματικής Συμφωνίας με τη Γενική Γραμματεία Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Έχει ως αντικείμενο την συνέχιση του Ξενώνα για γυναίκες – θύματα βίας σε όλες τις μορφές ή / και πολλαπλών διακρίσεων (π.χ. μετανάστριες, πρόσφυγες, μονογονείς, ΑμεΑ, άνεργες κ.λπ.), σε υφιστάμενη κτιριακή υποδομή του Ε.Κ.Κ.Α. στο νομό ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Στο πλαίσιο του έργου παρέχεται στις γυναίκες συμβουλευτική στήριξη, με ενισχυμένη εφαρμογή δράσεων (εκμάθηση γλώσσας, δημιουργική απασχόληση παιδιών, ενισχυτική διδασκαλία κ.λπ.) και νέων πιλοτικών δράσεων (υποστήριξη στον μητρικό ρόλο, συμβουλευτική για προώθηση στην απασχόληση, συστηματοποιημένη παρακολούθηση μετά την αποχώρηση / follow-up κ.α.).

Ο Ξενώνας Φιλοξενίας λειτουργεί, ολόκληρο το24ωρο, Σαββατοκύριακα και αργίες καθ ́ όλη τη διάρκεια του έτους και αναμένεται να εξυπηρετήσει συνολικά 60 άτομα, κατά την 26μηνη λειτουργία του.

Διάρκεια υλοποίησης:1/11/2023 -31/12/2025

visual id ESPA

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝ. ΜΑΚ ΝΙΑΣ

 

 

Λοιπά Προγράμματα

Σε εξέλιξη

 Σχέδιο Δράσης «“Α4: Crossing borders for effective police investigation to protect female victims of sex-trafficking and enhance accountability mechanisms”

Ελληνικός τίτλος «Α4:Διασχίζοντας τα σύνορα προς την αποτελεσματική αστυνομική έρευνα για την προστασία των γυναικών θυμάτων σεξουαλικής εκμετάλλευσης και την ενίσχυση των μηχανισμών λογοδοσίας»

Το ΕΚΚΑ συμμετέχει ως εταίρος στο διακρατικό Σχέδιο Δράσης «Α4» που υλοποιείται με συντονιστή εταίρο το Κέντρο Μελετών Ασφαλείας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) και συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων - Προγράμματα για την μετανάστευση και ασφάλεια - Χρηματοδοτικές δράσεις και Συμβάσεις της Ένωσης.

Στην υλοποίηση του σχεδίου μετέχουν επίσης:

  • το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου - Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου (ΚΕΣΔ),
  • WIENER ZENTRUM FUR SOZIALWISSENSCHAFTLICHE SICHERHEITSFORSCHUNG (VICESSE), από την Αυστρία και
  • η οργάνωση PRAVO I INTERNET FOUNDATION (LIF), από τη Βουλγαρία

Στόχος του έργου είναι να συμβάλλει στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων των διωκτικών αρχών στην έρευνα και δίωξη των δραστών στην εμπορία ανθρώπων για να μειωθεί το φαινόμενο ατιμωρησίας και να εμπεδωθεί στα θύματα το αίσθημα ασφάλειας και δικαίωσης με την καταδίκη των εμπλεκόμενων στην εμπορία τους και εν τέλει, την αναγνώριση της σε βάρος τους εγκληματικής πράξης.

Η συμμετοχή του ΕΚΚΑ αφορά στην πιλοτική εφαρμογή διατομεακού μηχανισμού σε διακρατικό επίπεδο σε δράσεις έρευνας και δίωξης δραστών εμπορίας με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση γυναικών και κοριτσιών.

Διάρκεια υλοποίησης του Σχεδίου: από 1/3/2021 έως 28/2/2023

EEA GRANTS 2014-2021

Ένταξη της «Προκαθορισμένης Πράξης 4 -Βελτίωση της ικανότητας του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ) στη διαχείριση ασυνόδευτων ανηλίκων μέσω της αποτελεσματικής λειτουργίας της Εθνικής Γραμμής Παιδικής Προστασίας»

all