Πρόσκληση υποβολής προσφοράς

Για την προμήθεια υπηρεσιών μελέτης-εμπειρογνωμοσύνης στο πλαίσιο του υποέργου 1 με τίτλο: «Μελέτη απαιτήσεων πληροφορικού συστήματος» της Πράξης «Βελτίωση της ικανότητας του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ) στη διαχείριση ασυνόδευτων ανηλίκων μέσω της αποτελεσματικής λειτουργίας της Εθνικής Γραμμής Παιδικής Προστασίας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5150049 η οποία χρηματοδοτείται από το Χρηματοδοτικό Μηχανισμό Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Χ.Μ. ΕΟΧ) περιόδου 2014-2021

 

ΑΔΑ-ΑΔΑΜ_ΜΕΛΕΤΗ_8000.pdf

 

 

Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ)

ΑΔΑΜΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΤΗΛ. 2132039725


Εκτύπωση   Email