Πρόσκληση κατάθεσης υποβολής προσφοράς

Για τη μετάφραση του πρακτικού οδηγού για επαγγελματίες πρώτης γραμμής,στην αγγλική
γλώσσα ( 1χ100 σελ) 
CPV 79530000-8.

 

6ΚΛΓ469Η2Α-ΘΡ5_ΑΔΑ_μτφ.οδηγού.pdf

 

 

Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ)

ΑΔΑΜΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΤΗΛ. 2132039725


Εκτύπωση   Email