ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Για παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφοράς έντυπου υλικού για την υλοποίηση του
υποέργου 10 « ́Έξοδα αποστολής έντυπου υλικού»  CPV 79571000-7.

ΑΔΑ-PROC_ΤΑΧΜ.ΕΛΤΑ.pdf

 

 

Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ)

ΑΔΑΜΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΤΗΛ. 2132039725


Εκτύπωση   Email