ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

«Προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού Α4 για την κάλυψη των αναγκών του ΕΚΚΑ και των δομών του στην Αττική» CPV 30197643-5.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΥΠΟΒ._ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.pdf

ΕΝΤΥΠΟ_ΟΙΚ.ΠΡΟΣΦ._ΦΩΤ._ΧΑΡΤΙ.odt

 

 

Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ)

ΑΔΑΜΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΤΗΛ. 2132039725


Εκτύπωση   Email