ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

«Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς για την απευθείας ανάθεση για την «Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους Η/Ζ – γεννήτριας, συνολικού προϋπολογισμού 37.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. CPV 31120000-3»

 

ΑΔΑ-ΑΔΑΜ_ΠΡΟΣΚ._ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ.pdf

 

 

Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ)

ΑΔΑΜΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΤΗΛ. 2132039787


Εκτύπωση   Email