ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

«Παροχή υπηρεσιών Υπευθύνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (DPO), για ένα (1) έτος»

ΑΔΑ-ΑΔΑΜ_PROC_DPO.pdf

 

 

Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ)

ΑΔΑΜΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΤΗΛ. 2132039725


Εκτύπωση   Email