Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης προσφορών, για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για δύο χρόνια, για την κάλυψη αναγκών της Δ/νσης ΕΚΚΑ Θεσσαλονίκης, με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις %, στη διαμορφούμενη κάθε φο

PROC_ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ.pdf

ΕΝΤΥΠΟ_ΟΙΚ.ΠΡΣΦ.odt

 

 Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ)

ΑΔΑΜΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΤΗΛ. 2132039742


Εκτύπωση   Email