Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης προσφορών, για την προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού για την κάλυψη των αναγκών του ΕΚΚΑ και των δομών του φιλοξενίας, σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης προσφορών, για την προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού για την κάλυψη των αναγκών του ΕΚΚΑ και των δομών του φιλοξενίας, σε Αττική και Θεσσαλονίκη, με κριτήριο κατακύρωσης τη συνολική πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής για το σύνολο των ομάδων. (CPV 33700000-7 και 39830000-9)

 

file_534.pdf

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_ΙΙΙ_WORD.odt

 

ΨΟΕ9469Η2Α-2ΩΖ_ΑΔΑ_ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ_No.1.pdf

6ΗΗΓ469Η2Α-7ΛΘ_ΑΔΑ_ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ_Νο.2.pdf

9ΕΦ4469Η2Α-1ΛΔ_ΑΔΑ_ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ_Νο.3.pdf

 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

 ΚΗΜΔΗΣ_ΟΡΘΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ_ΕΙΔΗ_ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ.pdf

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_ΙΙΙ.odt

 

 

Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ)

ΑΔΑΜΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΤΗΛ. 2132039742


Εκτύπωση   Email