Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης προσφορών, για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για ένα χρόνο, για την κάλυψη αναγκών των δομών του ΕΚΚΑ στην Αττική (΄Ιλιον – Καρέα)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης προσφορών, για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για ένα χρόνο, για την κάλυψη αναγκών των δομών του ΕΚΚΑ στην Αττική (΄Ιλιον – Καρέα), με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις %, στη διαμορφούμενη κάθε φορά μέση λιανική τιμή της αγοράς, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών, της Υπηρεσίας Εμπορίου της οικείας Περιφέρειας, ενδεικτικού προϋπολογισμού 30.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ   (CPV 09135100-5)

 

PROC_ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ_ΑΘΗΝΩΝ.pdf

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_ΙΙ.odt

 

Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ)

ΑΔΑΜΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΤΗΛ. 2132039742


Εκτύπωση   Email