Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εγκατάσταση συστήματος δομημένης καλωδίωσης στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) Αθήνας του ΕΚΚΑ CPV: 32421000-0.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εγκατάσταση συστήματος δομημένης καλωδίωσης στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) Αθήνας του ΕΚΚΑ CPV: 32421000-0.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Πέμπτη 14/1/21 & ώρα 13:00

ΚΗΜΔΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΔΟΜΗΜΕΝΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ ΚΔΒΜ ΑΘΗΝΑΣ.docx

Δημήτρης Γκοσδής

Τμήμα Προμηθειών & Τεχνικής Υποστήριξης

Βασ. Σοφίας 135 & Ζαχάρωφ

Τηλ. 2132039769

Fax 2132039763


Εκτύπωση   Email