Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια & τοποθέτηση κουρτινών, σιδηροδρόμων κουρτινών, περσίδων & ρολοκουρτίνων σκίασης στις Δομές Φοίνικα και Πύλης Αξιού Θεσσαλονίκης του ΕΚΚΑ , με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άπο

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια & τοποθέτηση κουρτινών, σιδηροδρόμων κουρτινών, περσίδων & ρολοκουρτίνων σκίασης στις Δομές Φοίνικα και Πύλης Αξιού Θεσσαλονίκης του ΕΚΚΑ , με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, συνολικού προϋπολογισμού 7.800,84€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Τρίτη 15/12/20

ΚΗΜΔΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΣΙΔΕΣ.docx

ΤΕΥΔ ΠΕΡΣΙΔΕΣ.docx

Δημήτρης Γκοσδής

Τμήμα Προμηθειών & Τεχνικής Υποστήριξης

Βασ. Σοφίας 135 & Ζαχάρωφ

Τηλ. 2132039769

Fax 2132039763


Εκτύπωση   Email