Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αντικατάσταση ξύλινων κουφωμάτων: πόρτας εισόδου σε πόρτα ασφαλείας (θωρακισμένη), δύο μπαλκονόπορτων σε αλουμινίου με ρολά σκάσης με χειροκίνητο ιμάντα & δύο παραθύρων σε αλουμινίου με ρολά σκίασης με χειροκίνητο

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αντικατάσταση ξύλινων κουφωμάτων: πόρτας εισόδου σε πόρτα ασφαλείας (θωρακισμένη), δύο μπαλκονόπορτων σε αλουμινίου με ρολά σκάσης με χειροκίνητο ιμάντα & δύο παραθύρων σε αλουμινίου με ρολά σκίασης με χειροκίνητο ιμάντα στο κληροδότημα Θεσσαλονίκης του ΕΚΚΑ , με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, συνολικού προϋπολογισμού 4.104,40€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ :ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18-12-20

ΚΗΜΔΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ.docx

ΤΕΥΔ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ.docx

Δημήτρης Γκοσδής

Τμήμα Προμηθειών & Τεχνικής Υποστήριξης

Βασ. Σοφίας 135 & Ζαχάρωφ

Τηλ. 2132039769

Fax 2132039763


Εκτύπωση   Email