«Επαναπρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης προσφορών για την προμήθεια ηλεκτρονικής – ψηφιακής εφαρμογής και δέκα (10) μηχανημάτων σήμανσης τήρησης του ωραρίου»

«Επαναπρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης προσφορών για την προμήθεια ηλεκτρονικής – ψηφιακής εφαρμογής και δέκα (10) μηχανημάτων σήμανσης τήρησης του ωραρίου»

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : Τρίτη 11/01/2022 και ώρα 13:00

 

ΑΔΑ_-ΑΔΑΜ_ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ__ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ_ΣΗΜΑΝΣΗΣ_ΤΗΡΗΣΗΣ_ΩΡΑΡΙΟΥ.pdf

 

 

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (Ε.Κ.Κ.Α.)

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Νάγια Τσίπρα

Τηλ. Επικοινωνίας : 2132039722


Εκτύπωση   Email