ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: 6/2022

Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου του έργου:«Υπηρεσίες ανάπτυξης πληροφοριακού συστήματος του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ε.Κ.Κ.Α. για την παρακολούθηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης (ΕΣΔ) «Εγγύηση για το Παιδί» και τον υπολογισμό των σχετικών δεικτών και λοιπών αναφορών»

CPV 72212420-9.

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ :  25/01/2023 και ώρα 11:00

ΠΕΡΙΛΗΨΗ_ΑΔΑ.pdf

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΑΔΑΜ_2.pdf

 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ασπασία Καρφάκη

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Βασ. Σοφίας 135 & Ζαχάρωφ

Τηλ. Επικοινωνίας : 2132039722

 


Εκτύπωση   Email