ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: 05/2022

«ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΚΕΝΤΗΜΕΝΩΝ ΜΑΞΙΛΑΡΙΩΝ»

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 02/12/2022 ΩΡΑ 08:00

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : Τρίτη 10/01/2023 και ώρα 12:00

 

ΑΔΑ_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_05_22_ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗ_ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ_ΚΕΝΤΗΜΕΝΩΝ_ΜΑΞΙΛΑΡΙΩΝ.pdf

 

 

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (Ε.Κ.Κ.Α.)

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ασπασία Καρφάκη

Τηλ. Επικοινωνίας : 2132039742


Εκτύπωση   Email