ΔΙΑΚHΡYΞΗ 4/2021 Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια, εγκατάσταση & λειτουργία ολοκληρωμένου συστήματος Κυβερνοασφάλειας για το σύνολο των Δομών του ΕΚΚΑ

ΔΙΑΚHΡYΞΗ 4/2021 Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια, εγκατάσταση & λειτουργία ολοκληρωμένου συστήματος Κυβερνοασφάλειας για το σύνολο των Δομών του ΕΚΚΑ , με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

Συνολικός προϋπολογισμός 60.000,00€ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

CPV: 48730000-4

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 13/09/2021

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 13/09/2021 ΩΡΑ: 11:00

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΡΙΤΗ 28/09/2021

 

ΚΗΜΔΗΣ_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_4-21_ΚΥΒΕΡΝΟΑΣΦΑΛΕΙΑ.pdf

ΚΗΜΔΗΣ_ΠΕΡΙΛΗΨΗ_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_4-21_ΚΥΒΕΡΝΟΑΣΦΑΛΕΙΑ_ΑΔΑ.pdf

ΕΕΕΣ_ΟΡΘΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ.pdf

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_I-ΤΕΧΝΙΚΕΣ_ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ.pdf

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_ΙV-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ_ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ_ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ.pdf

ΠΙΝΑΚΕΣ_ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.pdf

 

ΠΡΟΣΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ

ΛΟΓΩ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Ο ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ ΑΛΛΑΞΕ.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΣΤΟΝ ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΤΟΝ Α/Α 139587

 

Δημήτρης Γκοσδής

Τμήμα Προμηθειών

Βασ. Σοφίας 135 & Ζαχάρωφ

Τηλ. 2132039769

Fax 2132039763


Εκτύπωση   Email