Εισαγωγή στην Αξιολόγηση Προνοιακού Έργου

Εισαγωγή στην Αξιολόγηση Προνοιακού Έργου

Η έννοια της επιστημονικής Αξιολόγησης στο χώρο της κοινωνικής πρόνοιας έχει διαδοθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια.
Οι ποικίλες θεωρητικές προσεγγίσεις, η ανάπτυξη συγκεκριμένης ορολογίας και οι πολύμορφες πρακτικές εφαρμογές της Αξιολόγησης ως διαδικασία ή/και μηχανισμός βελτίωσης υπηρεσιών – δράσεων – προγραμμάτων – έργου φορέων έχουν προσελκύσει το ακαδημαϊκό-ερευνητικό αλλά και επαγγελματικό ενδιαφέρον.

Η παρούσα μελέτη αποτελεί μία προσπάθεια εισαγωγής σε ορισμένες έννοιες-κλειδιά της Αξιολόγησης χρησιμοποιώντας την απλή μέθοδο διατύπωσης ερωτημάτων με σκοπό να τις καταστήσει κατανοητές.
Ελπίζω, η μέθοδος αυτή εκτός από απλή να αποδειχθεί και αποτελεσματική.

Γιώργος Χανδάνος,
Κοινωνιολόγος
Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Δείτε πιο αναλυτικά τη μελέτη εδώ

 

 


Εκτύπωση   Email