«Αποκαλύπτοντας τη βία»: Μια δύσκολη αλλά αναγκαία απόφαση

«Αποκαλύπτοντας τη βία»: Μια δύσκολη αλλά αναγκαία απόφαση

Δουκάκου Μαρία, MSc, PhD, Κλινική Ψυχολόγος, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Χατζηγαλήνη Βίκυ-Ελένη, MSc Ψυχολόγος, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Aρθρο που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα ΤΟ ΒΗΜΑ στις 21/2

 


Εκτύπωση   Email