ΕΜΦΥΛΗ ΒΙΑ

ΕΜΦΥΛΗ ΒΙΑ

Το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης ως κυρίαρχος φορέας παροχής υπηρεσιών πρόνοιας συμμετείχε με παρουσίασή του στην εκπαίδευση των Εκπροσώπων Ασυνόδευτων Ανηλίκων και στο θεωρητικό πεδίο της έμφυλης βίας. 

Το Ε.Κ.Κ.Α. έχει πλέον την αρμοδιότητα εφαρμογής του θεσμού της Επαγγελματικής Επιτροπείας Ασυνόδευτων Ανηλίκων, με απώτερο στόχο να καλύψει το κενό στο κρίσιμο θέμα της προστασίας των Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη χώρα μας. Σας παραθέτουμε παρουσίαση με θέμα "Εμφυλη Βία ή Όταν το φύλο δεν είναι φίλος αλλά εχθρός" η οποία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της εκπαίδευσης των Εκπροσώπων.

http://online.anyflip.com/oukx/vvjz/mobile/index.html


Εκτύπωση   Email