Συνάντηση των Εθνικών Συντονιστών της Εγγύησης για το Παιδί, στις Βρυξέλλες 20/06/2023_

Συνάντηση των Εθνικών Συντονιστών της Εγγύησης για το Παιδί, στις Βρυξέλλες 20/06/2023_

Στη 2η επετειακή συνάντηση των Εθνικών Συντονιστών της Εγγύησης για το Παιδί που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 20 Ιουνίου 2023, μεταξύ των 27 κρατών μελών της Ε.Ε., πραγματοποιήθηκε ανταλλαγή καλών πρακτικών, επιτυχημένων πρωτοβουλιών και μέτρων πολιτικής στα εθνικά σχέδια δράσης, στο πλαίσιο υλοποίησης της Ευρωπαϊκής Εγγύησης για το Παιδί.

✍️ Το Ε.Κ.Κ.Α., ως Εθνικός Συντονιστής της Εγγύησης για το Παιδί, συμμετείχε στην εν λόγω συνάντηση και τοποθετήθηκε επί της σχετικής θεματολογίας. 

H Ελλάδα, αποτελώντας καλό παράδειγμα, είναι:

Μεταξύ των 3 κρατών - μελών της ΕΕ για δράσεις εστιασμένες σε συγκεκριμένες συνθήκες ή ασθένειες (πχ παιδικό διαβήτη, καρκίνο, νευρολογικές διαταραχές.
Μεταξύ των 4 κρατών - μελών της ΕΕ στην παροχή κινητών ψυχοκοινωνικών υπηρεσιών και Τηλεφωνικών Γραμμών Βοήθειας.

 Δείτε σχετικές σημειώσεις αναφορικά με τη συνάντηση εδώ

 child Brussels


Εκτύπωση   Email