Συνάντηση Εργασίας της Ομάδας Εργασίας ΕΜΑ_

Συνάντηση Εργασίας της Ομάδας Εργασίας ΕΜΑ_

Την Τρίτη 30 Μαΐου 2023, η ομάδα εργασίας του ΕΜΑ με θέμα την κοινωνική ένταξη των επιζησάντων/επιζησασών της εμπορίας ανθρώπων ξεκίνησε ξανά τις διά ζώσης συναντήσεις, όπου οι επαγγελματίες πρώτης γραμμής των φορέων που είναι ενταγμένοι στον ΕΜΑ αντάλλαξαν εμπειρίες, καλές πρακτικές και μοντέλα παρέμβασης κοινωνικής ένταξης, αναδεικνύοντας τις προκλήσεις και τα πεδία προς βελτίωση.

Η ομάδα διαχείρισης του ΕΜΑ στο ΕΚΚΑ εκτιμά ιδιαίτερα τη συμβολή όλων στην τόσο ενδιαφέρουσα συζήτηση και στα χρήσιμα συμπεράσματα, που επιβεβαιώνουν την αξία τέτοιων συναντήσεων.

#nrmgreece


Εκτύπωση   Email