Συνάντηση Εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Εγγύηση για το Παιδί στο Βερολίνο 27 & 28/09/2022_

Συνάντηση Εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Εγγύηση για το Παιδί στο Βερολίνο 27 & 28/09/2022_

Καλώντας τα κράτη μέλη της ΕΕ να εγγυηθούν την ίση πρόσβαση σε βασικά δικαιώματα και υπηρεσίες για τα παιδιά που έχουν ανάγκη και τις οικογένειές τους, η Εγγύηση για το Παιδί αντιπροσωπεύει ένα βασικό και επίκαιρο εργαλείο για την ενίσχυση της προστασίας των παιδιών που βιώνουν τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Επιπλέον, θέτει τα θεμέλια για μια ισχυρότερη κοινωνία στην Ευρώπη με γνώμονα την ισότητα.

Τους τελευταίους μήνες, εναπόκειται σε κάθε κράτος-μέλος της ΕΕ να καταρτίσει το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Εγγύηση για το Παιδί έως το 2030 και να περιγράψει τον τρόπο με τον οποίο θα εφαρμοστεί, θα παρακολουθηθεί και θα αξιολογηθεί.

Ο πόλεμος στην Ουκρανία και η κρίση που ακολούθησε δείχνει ξανά ότι μέσω της σταθεροποίησης των συστημάτων οικογενειακής υποστήριξης, που βασίζονται σε ένα συνδυασμό πόρων και υπηρεσιών προσβάσιμων σε όλες τις οικογένειες χωρίς διακρίσεις, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι ανθεκτική και αρκετά ισχυρή ώστε να απορροφά τους κραδασμούς.

Η COFACE Families Europe και η Ένωση των Οργανώσεων για την Οικογένεια στη Γερμανία πραγματοποίησαν μια συνάντηση με τους Εθνικούς Συντονιστές της Εγγύησης για το Παιδί στο Βερολίνο στις 27 & 28/09/2022 για:

✓ να εξετάσουν τα μέτρα που επισημαίνονται στα Εθνικά Σχέδια Δράσης για την Εγγύηση για το Παιδί ώστε να ενισχυθεί η οικογένεια οικογενειακές στηρίζει?
✓ να μελετήσουν πολιτικές και τρόπους παροχής υπηρεσιών για τη βελτίωση της ευημερίας του παιδιού και της οικογένειας ✓ να φέρουν κοντά τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής για την οικογένεια με στόχο τη βελτίωση των αποτελεσμάτων στα παιδιά και τις οικογένειές τους.
✓ να ενισχύσουν την εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης του Ευρωπαϊκού Πυλώνα για τα Κοινωνικά Δικαιώματα.

Επίσης, πραγματοποιήθηκε μια άτυπη ανταλλαγή εμπειριών και πρακτικών μεταξύ των Εθνικών Συντονιστών της Εγγύησης για το Παιδί αναφορικά με:
- τα κενά στη συλλογή δεδομένων ως προς τις ανάγκες των παιδιών και των οικογενειών τους
- τα βασικά εργαλεία που είναι απαραίτητα για την ενίσχυση των οικογενειακών πολιτικών
- τα ισχύοντα ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα σχετικά με τις οικογενειακές πολιτικές

Το Ε.Κ.Κ.Α. ως Εθνικός Συντονιστής της Εγγύησης για το Παιδί στην Ελλάδα (ν. 4837/2021, άρ.53) έλαβε μέρος στις ανωτέρω συναντήσεις με τη συμμετοχή δυο στελεχών από την Ομάδα εργασίας για την Εγγύηση για το Παιδί της Δ/νσης Παιδικής Προστασίας.

Βερολίνο2

Βερολίνο3


Εκτύπωση   Email