Συμμετοχή του ΕΚΚΑ στο 3ο Διεθνές Συνέδριο «Η φωνή των Ενήλικων Υιοθετημένων Μετρά» του Κέντρου Ερευνών Ρίζες ΑΜΚΕ_

Συμμετοχή του ΕΚΚΑ στο 3ο Διεθνές Συνέδριο «Η φωνή των Ενήλικων Υιοθετημένων Μετρά» του Κέντρου Ερευνών Ρίζες ΑΜΚΕ_

Την Παρασκευή 29 & το Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου 2023, στο Αμφιθέατρο του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ πραγματοποιήθηκε, με επιτυχία το 3ο Διεθνές Συνέδριο, με θέμα: «Η φωνή των Ενήλικων Υιοθετημένων Μετρά», που διοργάνωσε το Κέντρου Ερευνών Ρίζες ΑΜΚΕ, σε συνδιοργάνωση με το Κέντρο Έρευνας Κοινωνικών & Ανθρωπιστικών Κρίσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και με την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Δικτύου Eurochild.
Στόχος του Συνεδρίου ήταν η ευαισθητοποίηση των επαγγελματιών και της κοινωνίας για τα ζητήματα της τεκνοθεσίας και κύρια για τα δικαιώματα των τεκνοθετημένων ατόμων στην αναζήτηση της βιολογικής τους οικογένειας, με σκοπό την ευημερία τους.

Το ΕΚΚΑ, ανταποκρινόμενο στην πρόσκληση του Κέντρου Ερευνών Ρίζες ΑΜΚΕ, συμμετείχε στο Συνέδριο ημερίδα, με την κα Γιώτα Μάνθου, Κοινωνική Λειτουργό ΜSW– Ψυχολόγο & Αν. Προϊσταμένη του Τμήματος Αναδοχών-Υιοθεσιών του Φορέα, η οποία παρουσίασε εισήγηση με τίτλο «Αποϊδρυματοποίηση: Το δικαίωμα των παιδιών να μεγαλώνουν σε οικογένεια. Θεσμικό πλαίσιο στην Ελλάδα & Πληροφοριακό Σύστημα Anynet».
Ειδικότερα, η κα Μάνθου, συγχαίροντας τα στελέχη του Κέντρου Ερευνών Ρίζες ΑΜΚΕ και ιδιαιτέρως την Πρόεδρο κα Θεοδωρακοπούλου για την οργάνωση του Συνεδρίου, επικεντρώθηκε στις αλλαγές που επέφερε ο ν.4538/2018 στην υλοποίηση των αναδοχών και τεκνοθεσιών στην χώρα μας, στην λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος www.anynet.gr, το οποίο ουσιαστικά εγκαθιδρύει διαφανείς διαδικασίες, δίνει την ευκαιρία σε κάθε παιδί, που βρίσκεται σε οποιαδήποτε ιδρυματική δομή, να συνδεθεί με υποψήφιους γονείς και να ενταχθεί σε μια οικογένεια. Επιπρόσθετα, αναφέρθηκε σε ερευνητικά δεδομένα αναφορικά με τις σημαντικές επιβαρύνσεις που επιφέρει στην συνολική ανάπτυξη των παιδιών η ιδρυματική και δη η μακρόχρονη ιδρυματική διαβίωση, καθώς και στον αντίποδα, στις ευεργετικές συνέπειες που έχει η έγκαιρη παρέμβαση και τοποθέτηση των παιδιών σε οικογένειες. Παρουσίασε συγκεκριμένα αριθμητικά δεδομένα ως προς την πρόοδο της αποϊδρυματοποίησης στην χώρα μας και τον αριθμό των παιδιών που πλέον έχουν εγκαταλείψει το ίδρυμα και ζούνε σε οικογένειες, σημειώνοντας παράλληλα τις δυσκολίες, τα εμπόδια και ενίοτε τα προσκόμματα που κάποιοι φορείς επιχειρούν να δημιουργήσουν. Επιπρόσθετα, η εκπρόσωπος του ΕΚΚΑ αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα περαιτέρω συντονισμού, διαμόρφωσης πρωτοκόλλων, διαρκούς εκπαίδευσης των επαγγελματιών, στελέχωσης, διάχυσης της πληροφόρησης σε όλους τους φορείς προς όφελος των παιδιών, κλπ.

Βαρύνουσας σημασίας ήταν οι εισηγήσεις των ίδιων των ενηλίκων τεκνοθετημένων ατόμων, (ομιλητές από Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο, Ολλανδία, ΗΠΑ,κλπ) που ανέδειξαν μέσα από τα προσωπικά τους βιώματα, αφενός την ανάγκη των τεκνοθετημένων ατόμων να γνωρίζουν τις ρίζες τους, αφετέρου τις δυσκολίες και τα εμπόδια που συνάντησαν στην πορεία αυτής της αναζήτησης.

Δείτε εδώ το πρόγραμμα του Συνεδρίου

 RIZES 30 9 2023 1


Εκτύπωση   Email