Συμμετοχή του ΕΚΚΑ στο 10ο Συνέδριο Επ’ Αρωγή για την «Αυτονομία και Προστασία: η Διπλή Διάσταση της Προνοιακής Παρέμβασης».

Συμμετοχή του ΕΚΚΑ στο 10ο Συνέδριο Επ’ Αρωγή για την «Αυτονομία και Προστασία: η Διπλή Διάσταση της Προνοιακής Παρέμβασης».

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης (ΚΚΠΠ Κρήτης) οργάνωσε στις 18 και 19 Οκτωβρίου 2021 στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου, το 10ο Συνέδριο Επ’ Αρωγή, με θέμα: «Αυτονομία και Προστασία: η Διπλή Διάσταση της Προνοιακής Παρέμβασης»
Το Συνέδριο τελούσε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και διεξάχθηκε σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Κρήτης και τον Δήμο Ηρακλείου.
Στόχος του Συνεδρίου ήταν η ευαισθητοποίηση για ζητήματα που αφορούν το χώρο της κοινωνικής πρόνοιας, η επικαιροποίηση των επιστημονικών πρακτικών και η ανάδειξη των πολιτειακών παρεμβάσεων στην κατεύθυνση της αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών στον ευάλωτο πληθυσμό, σε πεδία όπως η Αποϊδρυματοποίηση, η Υιοθεσία και Αναδοχή, η Παιδική Προστασία, η Προστασία Ατόμων Τρίτης Ηλικίας και Ατόμων με Αναπηρία.


Στο Συνέδριο συμμετείχε η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κα Δόμνα Μιχαηλίδου, η οποία παρουσίασε τις πρωτοβουλίες του Υπουργείου για την συστηματικότερη παιδική προστασία στην χώρα μας, καθώς και τις σχετικές ρυθμίσεις που πρόσφατα θεσπίστηκαν από την πολιτεία. Επιπρόσθετα, ο Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας, κ. Γιώργος Σταμάτης, στην εισήγησή του ανέλυσε ειδικότερα το δικαίωμα στον Προσωπικό Βοηθό για τα Άτομα με Αναπηρία.
Στο Συνέδριο συμμετείχαν εκπρόσωποι και επιστήμονες του χώρου της υγείας και πρόνοιας, των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ προνοιακών φορέων, της πανεπιστημιακής κοινότητας, κλπ, καθώς και ενεργά μέλη της κοινωνίας των πολιτών που συνέβαλαν με τη συμμετοχή τους στην ανταλλαγή προτάσεων, εμπειριών, τεχνογνωσίας, μεθοδολογίας και σχετικών εργαλείων για την παροχή ποιοτικής, εξατομικευμένης φροντίδας, η οποία μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στην αυτόνομη και ανεξάρτητη ζωή των ευάλωτων ατόμων, στην κοινότητα, καταπολεμώντας τον ιδρυματισμό και την κοινωνική απομόνωση που αυτός συνεπάγεται.
Το ΕΚΚΑ, ανταποκρινόμενο στην πρόσκληση του ΚΚΠΠ Κρήτης, συμμετείχε στην εκδήλωση με τη κα Γιώτα Μάνθου, Κοινωνικής Λειτουργού ΜSW– Ψυχολόγου & Αν. Προϊσταμένη Τμήματος Αναδοχών-Υιοθεσιών ΕΚΚΑ του Φορέα, η οποία παρουσίασε εισήγηση με τίτλο «Δυόμιση χρόνια λειτουργίας του νέου θεσμικού πλαισίου αναδοχής & τεκνοθεσίας και της ηλεκτρονικής πλατφόρμας anynet: Ένας πρώτος απολογισμός, επιτεύγματα, προκλήσεις και αναγκαία βήματα για το μέλλον».
Ειδικότερα, επικεντρώθηκε στις αλλαγές που επέφερε ο ν.4538/2018, στις νέες διαδικασίες, στην λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος (ΠΣ) www.anynet.gr, το οποίο ουσιαστικά εγκαθιδρύει διαφανείς διαδικασίες, διευκολύνει τον συντονισμό των εμπλεκόμενων φορέων και δίνει την ευκαιρία σε κάθε παιδί, που βρίσκεται σε οποιαδήποτε ιδρυματική δομή, να συνδεθεί με υποψήφιους γονείς και να ενταχθεί σε μια οικογένεια. Αναλυτικότερα, παρουσίασε τις διαδικασίες υποβολής αιτήσεων στο ΠΣ (έναρξη Απρίλιος 2019), τις διαδικασίες διαχείρισης αυτών από τους φορείς εποπτείας, τα νέα εργαλεία αξιολόγησης που αξιοποιούν οι υπηρεσίες, τα εργαλεία εκπαίδευσης υποψηφίων γονέων (διαμόρφωση 2019), κλπ. Επιπλέον, παρουσίασε την λειτουργία του Εθνικού Μητρώου Ανηλίκων και τον τρόπο σύνδεσης του με τα Μητρώα Υποψηφίων Γονέων, ώστε να προκύψουν προτάσεις οικογενειακής αποκατάστασης. Σημείωσε την ανάγκη εκδήλωσης ενδιαφέροντος από υποψήφιους γονείς στην ανάληψη φροντίδας μεγαλύτερων ηλικιακά παιδιών, παιδιών διαφορετικής φυλετικής καταγωγής, παιδιών με αναπηρία, με τα οποία βεβαίως και μπορεί να αναπτυχθεί ισχυρός συναισθηματισμός δεσμός, δίνοντας την δυνατότητα στα παιδιά να αποκαταστήσουν πρώιμες τραυματικές εμπειρίες, μέσω αυτής της θεραπευτικής σχέσης που θα αναπτύξουν με τους υποψήφιους γονείς. Επιπρόσθετα, αναφέρθηκε στον σχεδιασμό των επόμενων παρεμβάσεων, όπως η ένταξη των ασυνόδευτων ανηλίκων στο Εθνικό Σύστημα Αναδοχής & Τεκνοθεσίας. Τέλος, επεσήμανε ζητήματα που χρήζουν επεξεργασίας και σχεδιασμού όπως πχ επανεξέταση των ΑΣΟΑ, η εκπαίδευση των επαγγελματιών για την υποβολή πληρέστερων προτάσεων αποκατάστασης, η καθιέρωση πρωτοκόλλων που θα προσδιορίζουν τις ενέργειες κάθε εμπλεκόμενου φορέα, βάση χρονοδιαγραμμάτων, η ανάπτυξη ενός συνεκτικού Δικτύου φορέων (ΚΥ Δήμων, ΚΥ Νοσοκομείων, Εισαγγελικές αρχές, ΚΥ Φορέων εποπτείας, Δομών φιλοξενίας), οι συστηματικές δράσεις ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης με στόχο, η διαρκής επιμόρφωση επαγγελματιών, η ανάπτυξη της επαγγελματικής αναδοχής, κλπ.

Το Συνέδριο μεταδίδονταν παράλληλα μέσω διαδικτύου, συνεπώς για όσους επιθυμούν να παρακολουθήσουν τις εισηγήσεις μπορούν να αναζητήσουν τους παρακάτω συνδέσμους:
• Εισηγήσεις 1ης ημέρας: Δευτέρα 18 Οκτωβρίου 2021: https://www.youtube.com/watch?v=3PUNhi_OT8A
• Εισηγήσεις 2ης ημέρας: Τρίτη 19 Οκτωβρίου 2021: https://www.youtube.com/watch?v=ORJs57NyCbk

10ο συνεδριο 2

10ο συνεδριο 3


Εκτύπωση   Email