Συμμετοχή του ΕΚΚΑ σε εκπαιδευτικές συναντήσεις με υποψήφιους αναδόχους γονείς και επαγγελματίες που διοργάνωσε η Περιφέρεια Κρήτης/ΠΕ Ηρακλείου_

Συμμετοχή του ΕΚΚΑ σε εκπαιδευτικές συναντήσεις με υποψήφιους αναδόχους γονείς και επαγγελματίες που διοργάνωσε η Περιφέρεια Κρήτης/ΠΕ Ηρακλείου_

Την Παρασκευή 09/06/2023 ολοκληρώθηκαν με επιτυχία στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο της ΠΕ Ηρακλείου, οι εκπαιδευτικές συναντήσεις, που διοργάνωσε με εξαιρετικό τρόπο η Περιφέρεια Κρήτης/ΠΕ Ηρακλείου. Το ΕΚΚΑ, ανταποκρινόμενο στην πρόσκληση της ΠΕ συμμετείχε στις εκπαιδευτικές συναντήσεις με τη κα Γιώτα Μάνθου, Κοινωνική Λειτουργό ΜSW– Ψυχολόγο & Αν. Προϊσταμένη Τμήματος Αναδοχών-Υιοθεσιών του Φορέα.

Ειδικότερα, την Πέμπτη 08/09/2023 η κα Μάνθου στην εκπαιδευτική συνάντηση με τους ΥΑΓ πραγματεύτηκε μέσα από την εισήγησή της με τίτλο «Προσωπικά κίνητρα και προσδοκίες. Στάσεις, αντιλήψεις σε σχέση με το θεσμό της αναδοχής και την ανατροφή των παιδιών», και κύρια μέσα από βιωματικές ασκήσεις, οπτικοακουστικό υλικό, κλπ, τα εν λόγω ζητήματα, καθώς και θέματα που αφορούν στην διαδικασία των ηλεκτρονικών προτάσεων σύνδεσης, την αναγκαιότητα της προσεκτικής προοδευτικής εξέλιξης μιας σύνδεσης, την εξάρτηση του χρόνου μιας πρότασης από σειρά παραμέτρων όπως οι επιθυμίες των ΥΑΓ, τα χαρακτηριστικά των παιδιών στις Μονάδες, κλπ, με σκοπό να διευκολυνθούν οι ΥΑΓ στην προσωπική τους αναζήτηση, αναστοχασμό και ενδοσκόπηση, κατά την διαδρομή τους για την αναδοχή ενός παιδιού.
Την Παρασκευή 09,06/2023, στην εκπαιδευτική συνάντηση με τους συναδέλφους κοινωνικούς λειτουργούς και ψυχολόγους της ΠΕ Κρήτης και του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης αναλύθηκαν ζητήματα και μέσα από συγκεκριμένες περιπτώσεις, ως προς την αρνητική εισήγηση καταλληλόλητας ΥΓ, την επεξεργασία των προτάσεων σύνδεσης, την εποπτεία των αναδοχών, την συνεργασία μεταξύ των φορέων, κλπ

 


Εκτύπωση   Email